• Våra mäklare
 • Kontakt
 • Objektkartan
 • Personuppgiftspolicy

  Allmänt
  Vi på Trade företagsförmedling i sverige AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer därför att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, och denna data kommer givetvis skyddas.

  I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter, samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och/eller tjänster som ägs och/eller administreras av Trade företagsförmedling i sverige AB. Trade företagsförmedling i sverige AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy ingår även i alla av Trade företagsförmedling i sverige ABs bilagor.

   

  Personuppgifter vi samlar in
  Trade företagsförmedling i sverige AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Trade företagsförmedling i sverige AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som www.allabolag.se, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

  Trade företagsförmedling i sverige AB registrerar personuppgifter i samband med:
  Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Trade företagsförmedling i sverige AB.
  När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
  Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
  Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

   

  Insamling med samtycke
  Genom att du klickar på knappen ”Godkänn” eller ”Acceptera”, godkänner du att de personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Du godkänner även att Trade företagsförmedling i sverige AB får lägga en så kallad tredjepartscookie på din dator. Denna cookie kommer att följa dig i syfte att underlätta din upplevelse genom att t.ex komma ihåg dina val som du har angett på hemsidan, som t.ex komma ihåg inloggning. Det används även i säkerhetssyfte där vi kan se ifall besökaren med cookie är en riktig människa som besöker.

  Hur vi använder insamlad information
  Trade företagsförmedling i sverige AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Trade företagsförmedling i sverige AB;
  Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt i exempelvis nyhetsbrev;
  För att kunna administrera kundprofiler samt marknadsundersökningar;
  För att skicka dig information om du har en aktiv kundrelation med oss
  För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

   

  Om cookies
  När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

   

  Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
  I och med att du lämnar uppgifter till Trade företagsförmedling i sverige AB ger du din tillåtelse att Trade företagsförmedling i sverige AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Trade företagsförmedling i sverige AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Trade företagsförmedling i sverige AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Så kontaktar du oss” nedan.

  Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Trade företagsförmedling i sverige AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

   

  Dina rättigheter och val
  Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Trade företagsförmedling i sverige AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktvägar se rubriken “Så kontaktar du oss”. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Trade företagsförmedling i sverige AB.

   

  Så kontaktar du oss
  E-post: konto@tradeforetagsformedling.se
  Telefon: 020-21 30 40

   

   

  Denna sida använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies.